logo
show menu icon cancel

Danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc đầy đủ nhất hiện nay

Đăng ngày: 31-03-2023

Các trường cao đẳng ở miền Bắc đang là sự lựa chọn hấp dẫn, chất lượng cho học sinh sinh viên. Để giúp đỡ các bạn có thể nắm được thông tin chính xác và đầy đủ, chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách các trường cao đẳng tại miền Bắc chất lượng 2023 hiện nay. Theo dõi để lựa chọn ngôi trường phù hợp với bản thân nhé.

icon mục lục Mục lục

hiển thị mục lục

Danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc 

Danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc bao gồm rất nhiều trường đào tạo đa ngành với chất lượng giảng dạy được đánh giá cao và đáp ứng nhu cầu của người học. Tham khảo tư vấn trường dưới đây:

Danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc chất lượng
Danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc chất lượng
STT Tỉnh thành Tên Trường Mã Trường Học Phí
1 Hà Nội Trường Cao đẳng Y – Dược Cộng đồng CDD 1909 10.400000 VNĐ – 11.700.000 VNĐ/năm
2 Hà Nội Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây CDD0132 14.000.000 VNĐ – 16.000.000 VNĐ/năm
3 Hà Nội Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội CDT0138 10.000.000 VNĐ – 13.000.000 VNĐ/năm
4 Hà Nội Trường Cao đẳng Công nghiệp In CCI 10.000.000 VNĐ – 13.000.000 VNĐ/năm
5 Hà Nội Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội  CLH 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
6 Hà Nội Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội CDT0126 20.000.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm
7 Hà Nội Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại CTH 10.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ/năm
8 Hà Nội Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Trung ương CTW 22.000.000 VNĐ – 28.000.000 VNĐ/năm
9 Hà Nội Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội CCK 9.000.000 VNĐ/năm
10 Hà Nội Trường Cao đẳng Múa Việt Nam CDT0133 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
11 Hà Nội Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội CDD0136 22.000.000 VNĐ – 26.000.000 VNĐ/năm
12 Hà Nội Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội Thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
13 Hà Nội Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ CDT0127 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
14 Hà Nội Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây C20 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
15 Hà Nội Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương CM1 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
16 Bắc Giang Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp CCE 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm 
17 Bắc Giang Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang C18 22.000.000 VNĐ – 26.000.000 VNĐ/năm
18 Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Bắc Giang CDD1801 22.000.000 VNĐ – 26.000.000 VNĐ/năm
19 Bắc Giang Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt- Hàn Bắc Giang CDD1802 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
20 Bắc Kạn Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn   18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
21 Bắc Kạn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn C11 15.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
22 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh C19 15.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
23 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Thống kê CDT1902 15.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
24 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Thủy sản CSB 18.000.000 VNĐ – 20.000.000 VNĐ/năm
25 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh CDD1908 18.000.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm
26 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà CBH 15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
27 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Ngoại ngữ – Công nghệ Việt Nhật CNC 20.000.000 VNĐ – 26.000.000 VNĐ/năm
28 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh CDT1901 22.000.000 VNĐ – 26.000.000 VNĐ/năm
29 Bắc Ninh Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh CDD1902 15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
30 Bắc Ninh Trường Cao đẳng nghề Quản lý và Công nghệ  CDD0121 10.560.000 đồng / năm
31 Bắc Ninh Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh   18.000.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm
32 Bắc Ninh Trường Cao đẳng nghề Viglacera CĐĐ0116 18.000.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm
33 Cao Bằng Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng C06 20.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ/1 năm
34 Điện Biên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên CDD6203 15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
35 Điện Biên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên C62 11.700.000đ / năm
36 Điện Biên Trường Cao đẳng Y tế Điện Biên CDD6202 12.560.000 VNĐ/năm
37 Điện Biên Trường Cao đẳng nghề Điện Biên CDD6201 10.600.000 VNĐ/năm
38 Hà Giang Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang C05 17.000.000 VNĐ – 22.000.000 VNĐ/năm
39 Hà Giang Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang   13.500.000 VNĐ/năm
40 Hà Nam Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình I CDT2402 17.000.000 VNĐ/năm
41 Hà Nam Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam C24 15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
42 Hà Nam Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ  CTL 15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
43 Hà Nam Trường Cao đẳng Y tế Hà Nam CYH 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
44 Hà Nam Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản CDT2401 16.500.000 VNĐ/năm
45 Hà Nam Trường Cao đẳng nghề Hà Nam CDD2402 276.000 VNĐ/ tín chỉ
46 Hải Dương Trường Cao đẳng Dược Trung ương CĐ2109 372.000 đ/tín chỉ
47 Hải Dương Trường Cao đẳng Hải Dương CDD2106 6.200.000VNĐ/năm
48 Hải Dương Trường Cao đẳng Y tế Hải Dương –  CDT2107 280.000 đồng/tín chỉ
49 Hải Dương Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng CDT2103 300.000đồng/tín chỉ
50 Hải Dương Trường Cao đẳng nghề Đại An CDD2105 1.060.000 VNĐ/ tháng
51 Hải Dương Trường Cao đẳng nghề Giao thông Vận tải Đường thủy I   980.000 đồng/tháng
52 Hải Dương Trường Cao đẳng nghề Hải Dương CDHD2101 17.000.000 VNĐ/năm
53 Hải Dương Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng   15.000.000 VNĐ – 18.000.000 VNĐ/năm
54 Hải Phòng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng CDD0307 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
55 Hải Phòng Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics CVT 276.000 VNĐ/ tín chỉ
56 Hải Phòng Trường Cao đẳng Hàng hải CDT0301 6.200.000 VNĐ/năm
57 Hải Phòng Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm CDT0307 200.000đồng/tín chỉ
58 Hải Phòng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng CDD0306 1.060.000 VNĐ/ tháng
59 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Bắc Nam CDD0302 980.000 đồng/tháng
60 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng CĐĐ0305 970.000 – 1.397..000 VNĐ/
61 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản   9.800.000 đồng – 11.700.000 đồng/năm
62 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hải Phòng CĐĐ0304 18.000.000 VNĐ/năm
63 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Du lịch và dịch vụ Hải Phòng CDT0308 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
64 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải CDD0301 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
65 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Bộ CDT0304 8.700.000 VNĐ/năm
66 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề Lao động – Xã hội Hải Phòng CDD0305 13.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ/năm
67 Hải Phòng Trường Cao đẳng nghề số 3 – Bộ Quốc phòng CDT0303 15.000.000đ
68 Hải Phòng Trường Cao đẳng VMU CDT0306 12.000.000 VNĐ/năm
69 Hòa Bình Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình  C23 14.000.000 VNĐ/năm
70 Hòa Bình Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc CVB 14.000.000 VNĐ/năm

Lời kết

Với danh sách các trường cao đẳng ở miền Bắc được tổng hợp và cập nhật liên tục, Chọn Trường hy vọng đã giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn trường học phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu và lựa chọn cho mình một trường đào tạo tốt nhất để có thể đạt được thành công trong sự nghiệp tương lai nhé. 

Xem ngay các trường cao đẳng ở Tây Ninh tốt nhất hiện nay
Xem ngay các trường cao đẳng ở Tây Ninh tốt nhất hiện nay

Trường Cao Đẳng 05-04-2023

Các trường cao đẳng ở Tây Ninh nào có chất lượng tốt nhất hiện nay? Chắc hẳn đây là một trong những thắc mắc chung của rất nhiều bạn trẻ trong quá trình tìm trường để học. Cùng tham khảo bài viết dưới đây của Chọn Trường để biết được trường Cao đẳng Tây Ninh nào tốt nhất để học nhé.

Các trường cao đẳng công nghệ ô tô Đà Nẵng có cơ hội việc làm ra sao?
Các trường cao đẳng công nghệ ô tô Đà Nẵng có cơ hội việc làm ra sao?

Trường Cao Đẳng 04-04-2023

Các trường cao đẳng công nghệ ô tô Đà Nẵng mục tiêu của rất nhiều bạn trẻ. Đây là ngôi trường có những ngành học rất thực tế, giúp sinh viên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm. Để biết vì sao các trường cao đẳng công nghệ ô tô ở Đà Nẵng lại “hot” đến vậy mời bạn cùng Chọn Trường tìm hiểu bài viết dưới đây. 

Các trường cao đẳng y ở Đà Nẵng: Top trường cao đẳng y chất lượng nhất
Các trường cao đẳng y ở Đà Nẵng: Top trường cao đẳng y chất lượng nhất

Trường Cao Đẳng 04-04-2023

Các trường cao đẳng y ở Đà Nẵng là một trong những sự lựa chọn đảm bảo nền tảng vững chắc cho tương lai nghề nghiệp. Lựa chọn ngôi trường phù hợp còn ảnh hưởng đến sự thành công và phát triển của bản thân. Đà Nẵng là một trong những điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ muốn theo đuổi ngành y tế. Theo dõi bài viết này để tìm hiểu chi tiết nhé.

Gợi ý top 7 các trường cao đẳng ở Hải Phòng uy tín, chất lượng
Gợi ý top 7 các trường cao đẳng ở Hải Phòng uy tín, chất lượng

Trường Cao Đẳng 31-03-2023

Các trường cao đẳng ở Hải Phòng bao gồm những trường nào tốt là điều được nhiều bạn học sinh và phụ huynh đang sinh sống ở khu vực này quan tâm… Bài viết sau đây sẽ gợi ý cho bạn top 7 trường cao đẳng uy tín nhất ở Hải Phòng. Hãy tham khảo và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình nhé!

Các trường Cao đẳng ở Quy Nhơn: Trường nào chất lượng nhất?
Các trường Cao đẳng ở Quy Nhơn: Trường nào chất lượng nhất?

Trường Cao Đẳng 04-04-2023

Các trường Cao đẳng ở Quy Nhơn là hệ đào tạo sau khi học xong trung học phổ thông được nhiều bạn học sinh tìm hiểu. Vậy tại sao bạn nên học tại những ngôi trường cao đẳng này? Các trường cao đẳng quy nhơn có những ngành nào? Dưới đây là những thông tin giải đáp chi tiết của Chọn Trường nhé!