logo
show menu icon cancel

Điểm chuẩn 17 trường Quân đội 2023 cao nhất 27,97 điểm

Đăng ngày: 24-08-2023

Theo thông báo mới nhất sáng ngày 23/08 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, 17 trường quân đội đã công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT. Theo đó, điểm chuẩn các trường quân đội năm nay giảm so với năm 2022, dao động từ 16,25 - 27,97 điểm. Xem ngay thông tin chi tiết về điểm chuẩn các trường Quân đội 2023 dưới đây.

icon mục lục Mục lục

hiển thị mục lục
điểm chuẩn 17 trường Quân đội 2023 chi tiết nhất
Điểm chuẩn 17 trường Quân đội 2023 chi tiết nhất

Năm nay, 17 trường Quân đội tuyển sinh gần 4400 chỉ tiêu, giảm 445 chỉ tiêu só với năm ngoái. 

Sáng ngày 23/08, điểm chuẩn 17 trường quân đội 2023 đã được công bố. Mức điểm chuẩn năm nay có xu hướng giảm rõ rệt so với mặt bằng chung năm 2022. Trường Quân đội có điểm chuẩn cao nhất là Học viện Khoa học quân sự với điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 27,97 điểm đối với thí sinh nữ. Số điểm này thấp hơn điểm chuẩn cao nhất năm 2022 là 29,79 điểm (Ngành Ngôn ngữ Nga Học viện Khoa học Quân sự). 

Trường Quân đội có điểm chuẩn 2023 thấp nhất là Trường Sĩ quan Công binh với điểm chuẩn thí sinh nam miền Bắc ở mức 16,25 điểm. Năm ngoái, điểm chuẩn trường Quân đội thấp nhất là 17,35 điểm (ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ và Tác chiến điện tử Học viện Phòng không - Không quân)

Dưới đây là cập nhật điểm chuẩn 17 trường Quân đội đầy đủ nhất:

Trường/Đối tượng

Tổ hợp

xét tuyển

Điểm chuẩn

Ghi chú

1. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN HẬU CẦN 2023

A00

A01

   

Miền Bắc

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

24,49

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

24,68

Thí sinh mức 24,68 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,01

 

Miền Nam

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

21,7

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,6

 

2. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN HẢI QUÂN 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

23,7

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

24,1

 

3. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG 2023

     

a) Ngành Biên phòng

C00

A01

   

Tổ hợp A01

     

Thí sinh Nam miền Bắc

 

23,86

 

Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

 

20,45

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

 

21,95

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

23,09

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

21,25

 

Tổ hợp C00

     

Thí sinh Nam miền Bắc

 

26,99

Thí sinh mức 26,99 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

 

22,75

Thí sinh mức 22,75 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh Nam Quân khu 5

 

25,57

Thí sinh mức 25,57 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,00.

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

24,87

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

25,75

Thí sinh mức 25,75 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 7,50.

b) Ngành Luật

C00

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

27,47

Thí sinh mức 27,47 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn ≥ 8,00.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử = 10,00.

Thí sinh Nam miền Nam

 

25,5

 

4. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ 2023

     

a) Ngôn ngữ Anh

     

Cộng ngành

D01

   

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

25,38

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,57

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

26,02

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,46

 

b) Ngôn ngữ Nga

D01

D02

   

Thí sinh Nam

 

23,81

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,38

 

c) Ngôn ngữ Trung Quốc

D01

D04

   

Thí sinh Nam

 

24,73

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

26,34

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,97

 

d) Quan hệ quốc tế

D01

   

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

25,4

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,17

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

27,14

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,97

 

đ) Trinh sát kỹ thuật

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

24,3

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,1

Thí sinh mức 25,10 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40.

Thí sinh Nam miền Nam

 

24,25

 

5. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1 NĂM 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

21,1

 

6. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2 NĂM 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và TT-Huế)

 

24,07

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

 

19,95

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

 

22,15

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

 

22

Thí sinh mức 22,00 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00.

7. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

22,75

Thí sinh mức 22,75 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00.

Thí sinh Nam miền Nam

 

22,3

 

8. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

21,2

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

22,8

Thí sinh mức 22,80 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,50.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,25.

Thí sinh Nam miền Nam

 

22,94

 

9. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SQ TĂNG THIẾT GIÁP 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

22,8

Thí sinh mức 22,80 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,80.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,75.

Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa ≥ 7,00.

Thí sinh Nam miền Nam

 

21,45

 

10. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SQ KHÔNG QUÂN 2023

A00

A01

   

Đào tạo Phi công quân sự

     

Thí sinh Nam (cả nước)

 

21,1

 

11. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

20,95

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

22,55

Thí sinh mức 22,55 điểm:

Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 6,80.

Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.

12. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN PK-KQ 2023

A00

A01

   

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử

 

Thí sinh Nam miền Bắc

 

22,45

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

22

Thí sinh mức 22,00 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,00.

13. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ 2023

A00

A01

   

Miền Bắc

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

22,05

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

24,91

Thí sinh mức 24,91 điểm:

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,80.

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

25,85

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,87

Thí sinh mức 26,87 điểm

Tiêu chí phụ: Điểm môn Toán ≥ 8,40.

Miền Nam

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

24,26

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

24,42

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

24,87

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,28

 

14. ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN QUÂN Y 2023

     

a) Bác sỹ đa khoa

A00

B00

   

Miền Bắc

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

22,65

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,15

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,17

 

Miền Nam

     

Thí sinh Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

23,28

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

24,91

 

Thí sinh Nữ

     

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,1

 

b) Dược học

A00

   

Miền Bắc

     

Thí sinh Nam

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

23,19

 

Thí sinh Nữ

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

25,84

 

Miền Nam

     

Thí sinh Nam

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

23,2

 

Thí sinh Nữ

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,43

 

c) Y học dự phòng

B00

   

Thí sinh Nam miền Bắc

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

25,5

 

Thí sinh Nam miền Nam

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

24,6

Điểm tổng kết năm lớp 12 của các môn Toán, Hóa, Sinh mỗi môn phải đạt từ 8,0 trở lên.

15. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ 2023

     

a) Tổ hợp C00

     

Thí sinh Nam miền Bắc

     

Tuyển thẳng HSG Quốc gia

(đã xác nhận nhập học)

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

25,05

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

27,62

 

Thí sinh Nam miền Nam

     

Tuyển thẳng HSG Quốc gia

(đã xác nhận nhập học)

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

23,93

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

26,27

Thí sinh mức 26,27 điểm.

Tiêu chí phụ: Điểm môn Văn ≥ 9,25.

b) Tổ hợp A00

     

Thí sinh Nam miền Bắc

 

19,55

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

19,8

 

c) Tổ hợp D01

     

Thí sinh Nam miền Bắc

 

24,2

 

Thí sinh Nam miền Nam

     

Xét tuyển HSG bậc THPT

 

22,6

 

Xét tuyển từ kết quả thi TNTHPT

 

23,75

 

16. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

18,05

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

22,45

 

17. ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH 2023

A00

A01

   

Thí sinh Nam miền Bắc

 

16,25

 

Thí sinh Nam miền Nam

 

23,2

 
Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội? Kinh nghiệm chọn khối thi hay
Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội? Kinh nghiệm chọn khối thi hay

Chuyện Học Đường 03-08-2023

Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội là thắc mắc của nhiều bạn học sinh. Việc chọn khối học là một quyết định quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn cấp THPT. Việc lựa chọn đúng khối học không chỉ giúp cải thiện kết quả học tập mà còn hỗ trợ cho việc lựa chọn ngành học trong tương lai. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên học khối tự nhiên hay xã hội, dưới đây là một số thông tin hữu ích để tham khảo.

Sinh viên tự ý bỏ học đại học có sao không? Nguyên nhân và giải pháp
Sinh viên tự ý bỏ học đại học có sao không? Nguyên nhân và giải pháp

Chuyện Học Đường 02-09-2023

Tự ý bỏ học đại học có sao không đang thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Nguyên nhân có thể bao gồm sự chán nản, thiếu động lực hoặc mất hướng trong việc lựa chọn sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Với những khó khăn này, nhiều người đã từng nghĩ đến việc bỏ học ở giữa chừng. Tuy vậy, quyết định này có đúng không? Và nếu bạn quyết định từ bỏ, hướng đi tiếp theo của bạn sẽ ra sao? Hãy cùng Chọn Trường tìm hiểu nhé!

Điểm D là bao nhiêu và sinh viên bị điểm D có phải học lại không?
Điểm D là bao nhiêu và sinh viên bị điểm D có phải học lại không?

Chuyện Học Đường 25-08-2023

Thắc mắc điểm D có phải học lại không là một trong những câu hỏi phổ biến của nhiều sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học. Khác với chương trình giáo dục cấp 3 điểm số trên Đại học sẽ tính theo hệ thống chữ. Do đó, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc làm quen hệ thống tính điểm này. Hôm nay, Chọn Trường sẽ cùng bạn giải đáp chi tiết về điểm D Đại học nhé!

Ghi sai thông tin xét học bạ, xét tuyển nên giải quyết như thế nào?
Ghi sai thông tin xét học bạ, xét tuyển nên giải quyết như thế nào?

Chuyện Học Đường 05-01-2024

Ghi sai thông tin xét học bạ cần xử lý như thế nào? Cách khắc phục lỗi ghi sai thông tin khi xét học bạ là gì? Trong quá trình xét tuyển bằng học bạ, nhiều thí sinh mắc các sai sót, điền nhầm, điền thiếu thông tin xét học bạ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục các lỗi hay gặp này.

Nên đi du học Nhật hay Hàn? Lựa chọn nào tốt nhất cho du học sinh?
Nên đi du học Nhật hay Hàn? Lựa chọn nào tốt nhất cho du học sinh?

Chuyện Học Đường 26-01-2024

Nên đi du học Nhật hay Hàn là câu hỏi được tìm kiếm khá phổ biến của giới trẻ hiện nay. Đi du học hiện đang trở thành một xu hướng thịnh hành và được nhiều thí sinh lựa chọn sau khi kết thúc chương trình THPT. Vậy lựa chọn du học tại Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ phù hợp hơn với định hướng của bạn? Hãy để Chọn Trường giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

7+ phương pháp tự học hiệu quả giúp bạn đột phá điểm số
7+ phương pháp tự học hiệu quả giúp bạn đột phá điểm số

Chuyện Học Đường 25-01-2024

Hiện nay có vô vàn phương pháp tự học hiệu quả nhưng đâu mới là phương pháp có tính thực tế nhất. Kỹ năng tự học là vua của mọi loại kỹ năng là câu nói vô cùng chính xác trong thời đại ngày nay. Dưới đây chúng tôi đã liệt kê 7+ cách tự học hiệu quả và vô cùng thực tế đối với mọi người.