logo
show menu icon cancel

Cách tính điểm tín chỉ chính xác nhất cho sinh viên đại học

Đăng ngày: 07-08-2023

Việc biết cách tính điểm tín chỉ đại học rất quan trọng để đánh giá thành tích học tập, điểm học phần đạt được. Từ đó, sinh viên có thể điều chỉnh phương pháp học và kế hoạch chọn các học phần trong học kỳ mới. Dưới đây là cách tính điểm theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mời bạn tham khảo!

mục lục Mục lục

mục lục

Tìm hiểu về quy định tính điểm tín chỉ cho sinh viên    

Tín chỉ là đơn vị sử dụng để đo lường khối lượng kiến thức trong môi trường giáo dục đại học. Đồng thời xác định các kỹ năng và kết quả học tập tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định. Cách tính điểm tín chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo số lượng và chất lượng học phần trong chương trình học.

Ngày nay, nhiều trường đại học thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ thay vì lịch học cố định được trường sắp xếp. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu học đại học, giúp sinh viên lựa chọn môn học và ngành học phù hợp với sự quan tâm và phát triển công việc tương lai của họ.

cách tính điểm tín chỉ
Tìm hiểu về quy định tính điểm tín chỉ cho sinh viên

Quy chế đào tạo đại học quy định lượng tín chỉ cần đảm bảo cho mỗi học phần. Một tín chỉ được xác định cụ thể bằng:

 • 15 tiết học toàn lý thuyết;

 • 30 - 45 tiết học thực hành, thí nghiệm hoặc thi thảo luận;

 • 45 - 90 giờ học thực tập tại cơ sở;

 • 45 - 60 giờ làm bài tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

Dựa trên số tín chỉ, cơ sở đào tạo sắp xếp buổi học phù hợp, đảm bảo chất lượng kiến thức tiếp thu và thích ứng với từng môn học khác nhau.

Bên cạnh đó, quy chế về tín chỉ của phía Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:

Trong cách tính điểm tín chỉ, để tiếp thu 1 tín chỉ trong các học phần lý thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ để lắng nghe, học tập và tổng hợp kiến thức. Điều này có thể bao gồm học lý thuyết để hiểu kiến thức lý luận hoặc các hình thức học khác nhau nhằm cung cấp chuyên môn và vận dụng kiến thức.

Hiệu trưởng của mỗi trường quy định cụ thể số tiết và số giờ cho từng học phần, như vậy đảm bảo phù hợp với đặc điểm của trường và đáp ứng mức độ kiến thức cần thiết. Điều này có thể khác nhau giữa các khối đào tạo chuyên ngành hoặc không.

cách tính điểm tốt nghiệp đại học theo tín chỉ
Quy chế về tín chỉ của phía Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trong chương trình đào tạo, khối lượng của từng học phần được tính theo đơn vị học trình, với 1,5 đơn vị học trình tương đương với 1 tín chỉ.

 • Mỗi tiết học được tính bằng thời gian 50 phút.

Hình thức và cách tính điểm tín chỉ giúp sinh viên tiếp cận tốt hơn với chuyên ngành học và định hướng học tập các môn cần thiết để củng cố kỹ năng. Các môn học bắt buộc được trường tổ chức dạy nhằm đảm bảo sinh viên tiếp cận kiến thức nền tảng. Còn các môn tự chọn giúp sinh viên tìm kiếm và nghiên cứu các kiến thức yêu thích liên quan đến ngành học của họ, từ đó tích lũy kiến thức một cách chuyên sâu hơn.

Tổng hợp cách tính điểm tín chỉ chi tiết và dễ dàng nhất    

Ngay sau đây, chúng tôi sẽ bật mí cho các bạn sinh viên cách tính điểm theo tín chỉ vô cùng chi tiết. Hãy tham khảo và áp dụng ngay bạn nhé.

Cách tính điểm tín chỉ hệ 4

Ví dụ chúng ta có bảng điểm cụ thể như bên dưới, lúc này cách tính điểm tín chỉ hệ 4 sẽ như sau:

Môn học

Số tín chỉ

Điểm hệ 4

Tính

Môn 1 - HK1

3

4

3x4 =12

Môn 2 - HK1

4

3

4x3 =12

Môn 3 - HK2

1

2

1x2 =2

Cộng

8 TC

 

26

Lúc này, mức điểm trung bình tích lũy (hệ 4) là: 26/8 = 3,25. Điểm trung bình tích lũy là các học kỳ tiếp theo tính tổng điểm rồi NHÂN VỚI số tín chỉ từng môn đem CHIA CHO tổng số tín chỉ (tính lại từ học kỳ đâu không tính riêng cho từng học kỳ). Các môn học không áp dụng cách tính điểm tín chỉ trung bình cụ thể là: Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng.

Tính điểm học phần theo tín chỉ

Thông thường, khi kết thúc mỗi năm học, bộ phận công tác sinh viên sẽ tổng kết điểm và tính thành điểm trung bình tích lũy của năm học đó. Khi sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo đại học và tích lũy đủ tín chỉ, thì sẽ hoàn thành chương trình học đại học trong 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm.

tính điểm học phần đại học
Tính điểm học phần theo các tín chỉ

Điểm tốt nghiệp đại học thường được tính dựa trên trung bình cách tính điểm từng môn học theo tín chỉ hoặc trung bình năm học và quy về hệ 4. Ví dụ:

 • Điểm trung bình tích lũy năm nhất: 3.5

 • Điểm trung bình tích lũy năm hai: 3.0

 • Điểm trung bình tích lũy năm ba: 2.8

 • Điểm trung bình tích lũy năm tư: 3.0

 • Thì điểm tốt nghiệp đại học sẽ là: (3.5 + 3.0 + 2.8 + 3.0) / 4 = 3.08

Với số điểm này, theo các cách tính điểm tín chỉ bạn sẽ xếp loại học lực khá và tốt nghiệp với bằng khá.

Cách tính điểm học phần

Các trường đại học và cao đẳng có thể áp dụng quy chế thang điểm và tính điểm học phần theo cách riêng. Vậy nên có thể có sự chênh lệch. Dưới đây là một cách tính điểm học phần tín chỉ khá phổ biến:

Điểm học phần = Mức điểm kiểm tra x 40% + Điểm thi x 60%.

Ví dụ: Điểm kiểm tra là 7, điểm thi là 8, vậy sinh viên được bao nhiêu điểm học phần môn đó? Điểm học phần = 7 x 0.4 + 8 x 0.6 = 2.8 + 4.8 = 7.6. Nếu sinh viên bị trừ 0.2 điểm chuyên cần, thì mức điểm cuối cùng sẽ là: 7.6 - 0.2 = 7.4.

Tuy nhiên, cách tính điểm tín chỉ theo học phần có thể thay đổi tùy theo quy định của từng trường. Sinh viên nên tham khảo quy chế và hệ thống điểm của trường mình để hiểu rõ cách tính điểm cụ thể và đảm bảo tính chính xác trong quá trình học tập.

cách tính điểm học phần đại học
Cách tính điểm học phần

Tìm hiểu cách xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo tín chỉ

Tiếp nối nội dung bên trên, ngay sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn vấn đề chuyện học đường mà nhiều sinh viên quan tâm về cách xếp loại bằng tốt nghiệp theo tín chỉ đại học. Bao gồm cách tính theo thang điểm 10 và cách tính theo thang điểm 4.

Xếp loại học lực dựa theo thang điểm 10

Theo hệ thống tín chỉ tại Việt Nam quy định cách tính điểm tín chỉ cách xếp loại học lực đại học phụ thuộc vào điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần. Tất cả sẽ được chấm dựa theo thang điểm 10 và làm tròn đến một chữ số thập phân.

Phần điểm học phần được hiểu là tổng điểm của tất cả điểm đánh giá bộ phận của học phần đó nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần của các môn học sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân và được thành điểm chữ từ A cho đến D như sau:

 • Điểm A tương ứng với thang điểm 4 là 4.0 - 4.0 : Giỏi

 • Điểm B+ tương ứng với thang điểm 4 là 3.5 - 3.9 : Khá giỏi

 • Điểm B tương ứng với thang điểm 4 là 3.0 - 3.4 : Khá

 • Điểm C+ tương ứng với thang điểm 4 là 2.5 - 2.9 : Trung bình khá

 • Điểm C tương ứng với thang điểm 4 là 2.0 - 2.4 : Trung bình

 • Điểm D+ tương ứng với thang điểm 4 là 1.5 - 1.9 : Trung bình yếu

 • Điểm D tương ứng với thang điểm 4 là 1.0 - 1.4 : Yếu

 • Điểm F tương ứng với thang điểm 4 là 0 - 0.9 : Kém

cách tính điểm học phần
Xếp loại học lực dựa theo thang điểm 10

Những sinh viên áp dụng cách tính điểm tín chỉ đạt điểm D ở các học phần sẽ được học cải thiện điểm của học phần đó. Nếu sinh viên có học phần bị điểm F, họ sẽ phải đăng ký học lại từ đầu theo quy định của nhà trường.

Xếp loại học lực dựa theo thang điểm 4

Cách tính điểm xếp loại học lực đại học theo thang điểm 4 dựa trên các mức điểm đã nêu trên và cân nhắc khối lượng kiến thức mà sinh viên đạt được trong từng học phần. Để tính điểm học phần đại học và điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy theo hệ thống tín chỉ, ta quy đổi các mức điểm chữ của mỗi học phần thành điểm số như sau:

 • A tương ứng với 4

 • B+ tương ứng với 3.5

 • B tương ứng với 3

 • C+ tương ứng với 2.5

 • C tương ứng với 2

 • D+ tương ứng với 1.5

 • D tương ứng với 1

 • Điểm F tương ứng với 0

Bằng cách tính điểm tín chỉ này, ta có thể tính được điểm trung bình chung tích lũy của mỗi sinh viên theo toàn khóa học. Hạng tốt nghiệp được xác định dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của toàn khoá học như sau:

cách tính điểm tín chỉ hệ 4
Xếp loại học lực dựa theo thang điểm 4

Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy dao động từ 3.60 đến 4.00

 • Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy dao động từ 3.20 đến 3.59

 • Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy dao động từ 2.50 đến 3.19

 • Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy dao động từ 2.00 đến 2.49

Tuy nhiên, để có thể đạt được loại xuất sắc và loại giỏi, sinh viên cần lưu ý các điều kiện sau:

 • Khối lượng các học phần phải thi lại (điểm F) không vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình học của sinh viên.

 • Sinh viên không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học.

Điều này đảm bảo rằng để đạt được loại xuất sắc và giỏi, các bạn sinh viên cần có kết quả học tập tốt và không vướng vào các vấn đề kỷ luật trong cách tính điểm tín chỉ hoặc thi lại quá nhiều học phần.

Kết luận    

Như vậy, thông qua nội dung bài viết trên đây Chọn Trường đã chia sẻ chi tiết tới các bạn sinh viên cách tính điểm tín chỉ và cách xếp loại bằng tốt nghiệp đại học. Hy vọng sau khi tham khảo, các bạn đã giải đáp được hết các thắc mắc về điểm tín chỉ. Cảm ơn bạn đã đón đọc và đừng quên theo dõi trang website của chúng tôi để cập nhật thêm thật nhiều thông tin bổ ích khác nhé!

41+ các trường đại học xét tuyển đợt 2 năm 2023 và lịch xét tuyển
41+ các trường đại học xét tuyển đợt 2 năm 2023 và lịch xét tuyển

Chuyện Học Đường 24-07-2023

Đối với những bạn thí sinh không được trúng tuyển vàc các trường đại học trong đợt xét tuyển vừa qua, việc tìm hiểu về danh sách các trường đại học xét tuyển đợt 2 có thể xem là một cơ hội quan trọng. Điều này cho phép các bạn tiếp tục đăng ký xét tuyển vào những trường đại học khác. Bài viết này của chúng tôi sẽ giúp các bạn thu thập thông tin về các trường đại học các trường đại học xét tuyển bổ sung 2023​, xem ngay!

Cập nhật mức học phí trường Đại học Y Dược Cần Thơ mới nhất
Cập nhật mức học phí trường Đại học Y Dược Cần Thơ mới nhất

Chuyện Học Đường 02-12-2023

Học phí trường Đại học Y Dược Cần Thơ tăng như thế nào qua từng năm? Đại học Y Dược Cần Thơ được biết đến là một trong những cơ sở đi đầu trong chuyên ngành khoa học sức khỏe tại Việt Nam. Do đó việc học tập tại đây chính là ước mơ của những bạn muốn làm việc và phát triển mạnh trong ngành Y. Hãy cùng với Chọn Trường tham khảo thông tin mới nhất về học phí tại Đại học Y Dược Cần Thơ nhé!

Mức học phí trường Đại học Cần Thơ như thế nào qua từng năm?
Mức học phí trường Đại học Cần Thơ như thế nào qua từng năm?

Chuyện Học Đường 01-12-2023

Học phí trường Đại học Cần Thơ như thế nào là thắc mắc chung của nhiều bạn trước ngưỡng cửa đại học. Đây là một trong những cơ sở đào tạo chất lượng nhất ĐBSCL, thu hút được sự quan tâm từ nhiều bạn. Vậy học phí của ngôi trường này có cao không? Bài viết sau đây sẽ giúp cho bạn biết được mức học phí Đại học Cần Thơ dao động qua từng năm.