logo
show menu icon cancel

Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất chi tiết nhất

Đăng ngày: 09-08-2023

Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất là một phần quan trọng trong quá trình học tập tại trường đại học. Để viết tiểu luận một cách hiệu quả, bạn cần hiểu rõ các yêu cầu cụ thể của tiểu luận. Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây từ Chọn Trường để tìm hiểu cách thực hiện bài tiểu luận một cách tốt nhất và đạt được kết quả ấn tượng nhé.

icon mục lục Mục lục

hiển thị mục lục

Viết tiểu luận là gì?    

Viết tiểu luận là gì, viết tiểu luận như thế nào? Viết tiểu luận là một phần không thể thiếu trong quá trình học tập đại học sau khi hoàn thành một môn học cụ thể. Nhiệm vụ của tiểu luận là khai thác, mở rộng hoặc nâng cao kiến thức về một vấn đề khoa học liên quan đến môn học đó. Để thực hiện điều này, người viết cần tiến hành nghiên cứu độc lập và trình bày quan điểm, ý kiến cá nhân về vấn đề đó. Quan trọng là không chỉ tập trung việc tổng hợp thông tin và ý kiến có sẵn, mà còn phải thể hiện sự sáng tạo và đóng góp mới.

Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất thường trải qua quá trình xác định quan điểm, trình bày nghiên cứu, phát triển ý và đưa ra kết luận. Về mặt kích thước, bài tiểu luận thường có khoảng từ 5 đến 20 trang.

cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Viết tiểu luận là gì?

Việc viết tiểu luận yêu cầu tuân thủ những nguyên tắc chuẩn về cỡ chữ, khoảng cách giữa các dòng, căn lề, kiểu chữ, đặt tiêu đề, trình bày lời cảm ơn, trích dẫn và tham khảo tài liệu. Không nên để tiểu luận trở thành một bài viết tùy hứng theo sở thích cá nhân, mà cần tuân theo các hướng dẫn quy định.    

Hướng dẫn cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất đơn giản    

Sau khi đã hiểu rõ các yêu cầu của tiểu luận, việc cần làm là chia quá trình thực hiện tiểu luận thành những công việc nhỏ hơn và rõ ràng hơn. Việc này đòi hỏi xác định thứ tự thực hiện, cũng như ước tính thời gian cho từng công việc. Mục tiêu là xác định các bước cụ thể để thực hiện tiểu luận và đạt được sự chấp thuận từ giáo viên hướng dẫn.

Phần này sẽ trình bày các bước quan trọng trong việc thực hiện tiểu luận, bao gồm:

 • Xác định đề tài

 • Tập hợp thông tin

 • Lập đề cương

 • Xử lý từng phần trong nội dung nghiên cứu

 • Hoàn thiện tiểu luận

Tất nhiên, tùy thuộc vào môn học và đề tài cụ thể, cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất có thể có sự thay đổi về số lượng và cách thức thực hiện các bước.

hướng dẫn viết tiểu luận
Hướng dẫn cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất đơn giản

Bước 1: Xác định đề tài tiểu luận cần viết    

Trước hết, các bạn cần thực hiện việc tìm kiếm và lựa chọn đề tài nghiên cứu. Đôi khi đề tài có thể được gợi ý bởi người hướng dẫn, nhưng cũng có thể yêu cầu sinh viên tự tìm hiểu. Tìm đề tài trong chương trình học hoặc liên quan đến thực tế trong ngành hoặc môn học.

Để xác định rõ mục tiêu nghiên cứu của đề tài tiểu luận, cần định rõ phạm vi nghiên cứu và giới hạn về nội dung. Đối với một số ngành, bạn cần hạn chế về thời gian, không gian của sự kiện, điều kiện thực hiện và mức độ nghiên cứu. Bởi vì thời gian viết tiểu luận có hạn, việc chọn đề tài phải đảm bảo phù hợp với khả năng và không quá rộng lớn hay khó khăn.

Khi trình bày với giáo viên hướng dẫn cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất, sinh viên cần trình bày rõ nội dung của đề tài, lý do lựa chọn đề tài, phương pháp nghiên cứu dự định và phạm vi nghiên cứu đã được xác định. Cuối cùng, đưa ra tên đề tài ngắn gọn và chính xác, phản ánh nội dung và giới hạn của đề tài.

Bước 2: Tìm kiếm và tổng hợp thông tin về đề tài    

Sau khi đã xác định được đề tài nghiên cứu của tiểu luận, việc tiếp theo là tập hợp các thông tin liên quan đến đề tài. Cụ thể, các bạn có thể tập hợp thông tin từ các nguồn như:

 • Các nguồn tài liệu ví dụ như sách, báo, tạp chí, kỷ yếu khoa học... được lưu trữ trong khu vực thư viện hoặc trên Internet.

 • Kết quả từ các thí nghiệm, thực nghiệm, thực địa, thực tập, điều tra và các hoạt động tương tự.

bố cục viết tiểu luận
Tìm kiếm và tổng hợp thông tin về đề tài

Kết quả của việc tập hợp thông tin là một danh mục các tài liệu tham khảo, được sắp xếp theo thứ tự tên tác giả hoặc tên tài liệu.

Bước 3: Lập dàn ý chi tiết cho bài tiểu luận    

Đề cương trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất là bức tranh tổng quan về cách tiếp cận vấn đề nghiên cứu. Nó phản ánh cách giải quyết vấn đề mà nghiên cứu sẽ tiếp cận. Tại bước này, cần phải xác định mức độ tổ chức và sắp xếp của nội dung tiểu luận. Bao gồm số lượng phần, chương, mục, và cách sắp xếp chúng. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện.

Nội dung tiểu luận bao gồm những phần chính như sau:

- Phần mở đầu: Ở phần này, sinh viên cần trình bày rõ nội dung đề tài nghiên cứu, mục đích và lý do thực hiện nghiên cứu, cùng với phương pháp nghiên cứu được sử dụng.

viết tiểu luận là gì
Lập dàn ý chi tiết cho phần bài tiểu luận

- Phần thân:

 • Phần thân của tiểu luận có thể được chia thành nhiều phần con (chương) như I, II, III... Đây chính là trọng tâm của tiểu luận, nằm trong lĩnh vực chuyên môn của ngành học. Mỗi phần con có thể chứa nhiều mục nhỏ hơn, mô tả quá trình giải quyết vấn đề nêu ra trong đề tài, kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu, các nhận định và đánh giá liên quan.

 • Theo hướng dẫn cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất, phần thân của tiểu luận có thể được viết, sửa đổi và bổ sung nhiều lần trong suốt quá trình nghiên cứu. Đây chính là phần tạo nên giá trị của tiểu luận và đòi hỏi nhiều kỹ năng trong việc biên soạn tiểu luận.

- Phần kết luận: Phần này tóm tắt quá trình giải quyết vấn đề và kết quả nghiên cứu. Các bạn cần nhấn mạnh ý nghĩa khoa học và thực tiễn của các kết quả thu được. Cuối cùng, nêu ra những vấn đề chưa được giải quyết và đề xuất hướng phát triển của đề tài.

Bước 4: Giải quyết hết các vấn đề trong bài    

Đây được xem là giai đoạn đòi hỏi nhiều công sức nhất trong quá trình soạn thảo tiểu luận. Người viết tiểu luận cần phải thực hiện các bước sau:

 • Nghiên cứu

 • Làm thí nghiệm

 • Thực nghiệm

 • Điều tra

Ban đầu, trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất tất cả thông tin, kết quả, ý tưởng, dù còn hỗn độn và chưa hoàn chỉnh. Sau đó, trong các bước tiếp theo thi các bạn sinh viên tiến hành sửa chữa, lọc bỏ thông tin không cần thiết, sắp xếp lại theo một cấu trúc logic và hoàn thiện nội dung.

viết tiểu luận như thế nào
Giải quyết hết tất cả các vấn đề trong bài

Bước 5: Chỉnh sửa và hoàn thiện bài tiểu luận    

Khi đã hoàn thành phần lớn nội dung của tiểu luận, việc cần thực hiện tiếp theo là đọc và hoàn thiện lại. Đặc biệt, việc sử dụng máy tính trong giai đoạn này sẽ rất hữu ích. Máy tính cho phép ta dễ dàng thực hiện các chỉnh sửa như thêm, bớt, xóa, sửa văn bản của tiểu luận. Ngoài ra, các bạn có thể chèn các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ, công thức và các phần khác một cách thuận tiện.

Trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất này, các bạn sinh viên cần tiến hành những việc cụ thể như sau:

 • Tinh chỉnh nội dung và cấu trúc của tiểu luận: Đảm bảo rằng nội dung và cấu trúc của tiểu luận phù hợp với quá trình nghiên cứu và kết quả thu được. Kết nối các phần của tiểu luận một cách mạch lạc và rõ ràng. Loại bỏ những phần hoặc ý không chắc chắn hoặc không cần thiết.

 • Sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu: Kiểm tra và sửa chữa lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc câu để tiểu luận trở nên chính xác, dễ hiểu và mạch lạc.

 • Điều chỉnh nội dung và hình thức các yếu tố trực quan: Chỉnh sửa các bảng, biểu đồ, hình ảnh để chúng phản ánh đúng thông tin và trở nên rõ ràng hơn. Tạo danh mục tài liệu tham khảo để ghi rõ nguồn gốc thông tin.

 • Điều chỉnh định dạng các phần của văn bản: Tạo tiêu đề, chú thích và tham chiếu sao cho hợp lý và dễ hiểu. Tạo các phần như trang bìa, mục lục, header/footer để đảm bảo tiểu luận trình bày đầy đủ và chuyên nghiệp.

Tìm hiểu bố cục bài viết tiểu luận hoàn chỉnh     

Khi đã biết bố cụ của một bài tiểu luận, chúng tôi sẽ tò mò câu chuyện học đường về hướng dẫn các bạn sinh viên cách để tạo được cấu trúc một bài tiểu luận hoàn chỉnh nhất, hoàn thiện theo từng phần nhỏ một. Hãy tham khảo và áp dụng ngay cho bài luận của mình nhé.

cách viết tiểu luận
Tìm hiểu bố cục bài viết tiểu luận hoàn chỉnh 

Cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất: Phần mở đầu    

Trong bố cục viết tiểu luận ở phần mở đầu các bạn sẽ cần phải lưu ý rất nhiều vấn đề. Bao gồm việc tại sao lựa chọn đề tài này, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu ra sao,... Xem chi tiết ngay.

Lý do chọn đề tài tiểu luận

 • Lý do dựa trên lý luận: Tổng quan về tính chất và tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài.

 • Lý do dựa trên thực tế: Tổng quan về các hạn chế, khuyết điểm thấy trong thực tế so với vị trí và yêu cầu đã được nêu.

Tuy phần lựa chọn đề tài trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất không thuộc hàng quan trọng nhất tuy nhiên, nó vẫn đóng góp vào việc thể hiện hiểu biết và phương hướng của đề tài mà bạn đã chọn. Do đó, phần này cũng có tầm quan trọng trong việc khởi đầu một bài luận hoàn hảo.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu đóng vai trò làm căn cứ để xác định nhiệm vụ nghiên cứu, thường thể hiện hai khía cạnh chính:

 • Miêu tả và phân tích rõ thực trạng và tình hình hiện tại.

 • Đề xuất ra các biện pháp để giải quyết.

cách viết một bài tiểu luận
Mục tiêu nghiên cứu của toàn bộ bài tiểu luận

Đối tượng nghiên cứu

Đây được xem là trọng tâm mà đề tài đặt ra để tập trung giải quyết. Đối tượng nghiên cứu trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất có thể là tình hình hiện tại, các biện pháp, giải pháp và các yếu tố tương tự.

Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu chính là việc xác định (định rõ, hạn chế và cụ thể hóa) đối tượng mà đề tài nghiên cứu đang tập trung. Sự xác định phạm vi thường thể hiện ở hai khía cạnh: 

 • Không gian (bao gồm nội dung) 

 • Thời gian.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiệm vụ nghiên cứu trong bài tiểu luận bao gồm:

 • Xây dựng một hệ thống các vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài.

 • Miêu tả tình hình thực tế.

 • Phân tích và sau đó hãy đánh giá tình hình thực tế.

 • Đưa ra các biện pháp đề xuất và khuyến nghị.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất là công cụ chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu. Kết quả của các phương pháp nghiên cứu khoa học cần phải đủ để hoàn thành nhiệm vụ tổng thể của đề tài.

cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài tiểu luận

Mỗi phương pháp nghiên cứu cần được phân tích theo nhiều yếu tố sau:

 • Mục tiêu của phương pháp: Xác định mục đích cụ thể mà phương pháp đó được sử dụng để thực hiện trong đề tài.

 • Đối tượng của phương pháp: Phân định rõ đối tượng mà phương pháp nghiên cứu tập trung xem xét, phân tích (khác biệt với đối tượng nghiên cứu của đề tài).

 • Nội dung của phương pháp: Thông thường, nội dung chi tiết về cách thực hiện phương pháp nên được đặt trong phần phụ lục, đặc biệt đối với những phương pháp điều tra, phỏng vấn và các quá trình kỹ thuật.

Hướng dẫn viết tiểu luận phần thân bài

Thực trạng của vấn đề cần nghiên cứu trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất:

 • Miêu tả và phân tích tình hình thực trạng của vấn đề cần được trình bày.

 • Đánh giá các mối quan hệ và tác động của vấn đề nghiên cứu.

Đề xuất ra tất cả các giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Phần kết luận    

Sau khi tham khảo chi tiết về hướng dẫn viết tiểu luận phần mở đầu và thân bài của bài tiểu luận, ngay sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách kết thúc bài luận một cách ấn tượng.

Tóm lược nội dung bài tiểu luận về đề xuất

Ở phần cuối nội dung, hãy thực hiện các bước cụ thể như sau:

 • Tóm tắt vấn đề nghiên cứu

 • Đánh giá quá trình nghiên cứu

 • Kiến nghị hướng nghiên cứu phù hợp cho lần tiếp theo.

hướng dẫn viết tiểu luận
Phần kết luận của toàn bộ bài tiểu luận

Tài liệu tham khảo của bài

Phần này trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất yêu cầu bạn thực hiện việc trích dẫn các tài liệu tham khảo mà bạn đã sử dụng trong bài luận. Điều này sẽ tăng tính uy tín và đáng tin cậy cho bài luận của bạn. Mỗi loại tài liệu sẽ có cách trích dẫn riêng biệt, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về "Cách trích dẫn tài liệu tham khảo" để biết cách thực hiện trích dẫn đúng theo chuẩn nhất.

Phụ lục

Trong bài luận, phần này có thể có hoặc không, chúng đều không có ảnh hưởng quá nhiều.

Những lưu ý trong cách viết một bài tiểu luận cho sinh viên năm nhất        

Các bạn hãy nhớ rằng, viết một bài tiểu luận đòi hỏi sự cụ thể, logic và sáng tạo. Hãy dành thời gian cho mình để lên kế hoạch, nghiên cứu và sắp xếp ý tưởng một cách có tổ chức để tạo ra một bài viết xuất sắc.

bố cục viết tiểu luận
Những lưu ý trong cách viết một bài tiểu luận cho sinh viên năm nhất

Có một vài lưu ý trong cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất, các bạn hãy tham khảo thật kỹ để tránh sai sót:

 • Lựa chọn chủ đề: Bắt đầu bằng việc chọn một chủ đề phù hợp dựa trên môn học hoặc đề tài được giao. Tạo cái nhìn tổng quan về vấn đề cần thảo luận, tập trung vào tìm kiếm thông tin liên quan để xác định chủ đề thích hợp.

 • Tên đề tài cụ thể: Chọn một tên đề tài ngắn gọn, tóm tắt vấn đề chính bạn sẽ trình bày trong bài tiểu luận.

 • Xây dựng dàn ý: Lập dàn ý logic cho bài tiểu luận, bao gồm lời mở đầu, thực trạng, cơ sở lý thuyết, phân tích, giải pháp và kết luận. Đảm bảo ý tưởng cụ thể và chi tiết cho từng phần.

 • Viết phần nội dung: Điền nội dung vào từng phần đã lập dàn ý. Tuân theo cấu trúc trình bày, ví dụ như mô tả cơ sở lý thuyết, phân tích vấn đề với các luận điểm và dẫn chứng cụ thể.

 • Viết phần giới thiệu: Sau khi hoàn thành phần nội dung theo cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất, viết phần giới thiệu hấp dẫn, phản ánh nội dung chính của bài tiểu luận. Giữ cho phần này ngắn gọn, súc tích và thể hiện rõ mục tiêu của bài viết.

 • Kết luận: Trong cách viết một bài tiểu luận, hãy trình bày quan điểm và giải pháp một cách khách quan. Cung cấp tuyên bố cụ thể, hoàn chỉnh đối với các nghiên cứu tương lai hoặc xu hướng mới.

 • Hiệu chỉnh và hoàn thiện: Cuối cùng, các bạn sinh viên cần rà soát toàn bộ bài viết để sửa lỗi chính tả, cải thiện cấu trúc và đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của giảng viên về định dạng và tài liệu tham khảo.

Kết luận        

Trên đây là bài viết tham khảo mà Chọn Trường tổng hợp để giúp các bạn hiểu rõ thêm được cách viết tiểu luận cho sinh viên năm nhất chi tiết và rành mạch nhất. Hy vọng nội dung được cung cấp trong bài viết này có thể giúp ích được cho các bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn thêm, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã quan tâm!

Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội? Kinh nghiệm chọn khối thi hay
Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội? Kinh nghiệm chọn khối thi hay

Chuyện Học Đường 03-08-2023

Nên chọn khối tự nhiên hay xã hội là thắc mắc của nhiều bạn học sinh. Việc chọn khối học là một quyết định quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn cấp THPT. Việc lựa chọn đúng khối học không chỉ giúp cải thiện kết quả học tập mà còn hỗ trợ cho việc lựa chọn ngành học trong tương lai. Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên học khối tự nhiên hay xã hội, dưới đây là một số thông tin hữu ích để tham khảo.

Sinh viên tự ý bỏ học đại học có sao không? Nguyên nhân và giải pháp
Sinh viên tự ý bỏ học đại học có sao không? Nguyên nhân và giải pháp

Chuyện Học Đường 02-09-2023

Tự ý bỏ học đại học có sao không đang thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên. Nguyên nhân có thể bao gồm sự chán nản, thiếu động lực hoặc mất hướng trong việc lựa chọn sự nghiệp sau khi tốt nghiệp. Với những khó khăn này, nhiều người đã từng nghĩ đến việc bỏ học ở giữa chừng. Tuy vậy, quyết định này có đúng không? Và nếu bạn quyết định từ bỏ, hướng đi tiếp theo của bạn sẽ ra sao? Hãy cùng Chọn Trường tìm hiểu nhé!

Điểm D là bao nhiêu và sinh viên bị điểm D có phải học lại không?
Điểm D là bao nhiêu và sinh viên bị điểm D có phải học lại không?

Chuyện Học Đường 25-08-2023

Thắc mắc điểm D có phải học lại không là một trong những câu hỏi phổ biến của nhiều sinh viên năm nhất chuẩn bị nhập học. Khác với chương trình giáo dục cấp 3 điểm số trên Đại học sẽ tính theo hệ thống chữ. Do đó, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc làm quen hệ thống tính điểm này. Hôm nay, Chọn Trường sẽ cùng bạn giải đáp chi tiết về điểm D Đại học nhé!

Ghi sai thông tin xét học bạ, xét tuyển nên giải quyết như thế nào?
Ghi sai thông tin xét học bạ, xét tuyển nên giải quyết như thế nào?

Chuyện Học Đường 05-01-2024

Ghi sai thông tin xét học bạ cần xử lý như thế nào? Cách khắc phục lỗi ghi sai thông tin khi xét học bạ là gì? Trong quá trình xét tuyển bằng học bạ, nhiều thí sinh mắc các sai sót, điền nhầm, điền thiếu thông tin xét học bạ. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục các lỗi hay gặp này.

Nên đi du học Nhật hay Hàn? Lựa chọn nào tốt nhất cho du học sinh?
Nên đi du học Nhật hay Hàn? Lựa chọn nào tốt nhất cho du học sinh?

Chuyện Học Đường 26-01-2024

Nên đi du học Nhật hay Hàn là câu hỏi được tìm kiếm khá phổ biến của giới trẻ hiện nay. Đi du học hiện đang trở thành một xu hướng thịnh hành và được nhiều thí sinh lựa chọn sau khi kết thúc chương trình THPT. Vậy lựa chọn du học tại Hàn Quốc hay Nhật Bản sẽ phù hợp hơn với định hướng của bạn? Hãy để Chọn Trường giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

7+ phương pháp tự học hiệu quả giúp bạn đột phá điểm số
7+ phương pháp tự học hiệu quả giúp bạn đột phá điểm số

Chuyện Học Đường 25-01-2024

Hiện nay có vô vàn phương pháp tự học hiệu quả nhưng đâu mới là phương pháp có tính thực tế nhất. Kỹ năng tự học là vua của mọi loại kỹ năng là câu nói vô cùng chính xác trong thời đại ngày nay. Dưới đây chúng tôi đã liệt kê 7+ cách tự học hiệu quả và vô cùng thực tế đối với mọi người.