logo
show menu icon cancel

Các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phổ biến nhất

Đăng ngày: 07-03-2023

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật có nhiều sự thay đổi qua từng năm. Các cá nhân, tổ chức có quyền được tự do đầu tư, kinh doanh song vẫn phải tuân thủ những quy định về pháp luật. Vậy đầu tư kinh doanh cần điều kiện gì? Cùng tìm hiểu các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phổ biến nhất hiện nay!

icon mục lục Mục lục

hiển thị mục lục

Hiểu thế nào là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện?

Ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu từ kinh doanh trong ngành nghề đó phải đáp ứng điều kiện cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.” – Căn cứ vào khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2020 quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải được quy định trong Luật chuyên ngành hoặc các văn bản dưới luật khác do các cơ quan có thẩm quyền, hoạt động trong từng lĩnh vực ban hành.

Hiện nay, điều kiện để kinh doanh những ngành nghề cần điều kiện được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và được quy định trong điều ước Quốc tế, trong đó Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

Kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện phải tuân thủ quy định của pháp luật
Kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện phải tuân thủ quy định của pháp luật

Điều kiện kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng và khách hàng. Hơn nữa, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện để đăng ký kinh doanh phải được đăng lên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. 

Quy định về điều kiện để đầu tư kinh doanh phải đáp ứng đủ các nội dung sau:

 • Đối tượng, phạm vi áp dụng điều kiện để đầu tư kinh doanh
 • Hình thức áp dụng các điều kiện đầu tư kinh doanh
 • Nội dung của các điều kiện đầu tư kinh doanh
 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính (nếu có) để tuân thủ các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh.
 • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.
 • Thời hạn có hiệu lực đối với các loại giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận khác (nếu có).

Như vậy, để xác định các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề sau: 

 • Ngành nghề kinh doanh có nằm trong danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không?
 • Thủ tục để đăng ký kinh doanh các ngành nghề đầu tư có điều kiện là gì?

Thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề đầu tư có điều kiện

Để kinh doanh các ngành nghề đầu tư có điều kiện thì các cá nhân, chủ doanh nghiệp cần phải hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh với một số loại giấy tờ nhất định sau:

Giấy phép kinh doanh

Giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp, chủ kinh doanh tiến hành kinh doanh một số hoạt động kinh doanh trong một số lĩnh vực. Sau khi thành lập doanh nghiệp, đơn vị thì chủ doanh nghiệp/ đơn vị sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy phép kinh doanh sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp

Loại giấy tờ này có tính chất một giấy phép thông hành, khi sở hữu nó thì các doanh nghiệp, các nhân sẽ được hoạt động một cách hợp pháp. Khi hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp bắt buộc phải có các giấy phép này theo quy định của Luật đầu tư hiện hành.

Ngoài ra, giấy phép kinh doanh còn được sử dụng để hạn chế một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh nhất định. 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sẽ được cấp khi doanh nghiệp/ đơn vị đáp ứng được các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Những điều kiện này thường sẽ liên quan đến cơ sở vật chất, con người của cơ sở đó. Sau khi được cấp, doanh nghiệp mới có thể được phép kinh doanh trong ngành nghề đó.

Một số loại giấy nhận phổ biến như: giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận điều kiện phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự,…

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc Hiệp hội nghề nghiệp được nhà nước ủy quyền cấp phép cho các nhân có đủ chuyên môn, kinh nghiệm về một ngành nghề nhất định.

Một số chứng chỉ hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnMột số chứng chỉ hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Một số chứng chỉ hành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp muốn kinh doanh thì cần phải có người có chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đó. Tùy vào từng ngành, nghề mà các yêu cầu về chứng chỉ, số lượng cá nhân có chứng chỉ hành nghề là khác nhau. 

Đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm, phát sinh do sự vi phạm trong trách nhiệm nghề nghiệp. Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp sự đảm bảo về mặt tài chính cho các cá nhân, đơn vị, công ty hành nghề chuyên môn đối với phát sinh nhân sự trong việc hành nghề các ngành nghề đầu tư có điều kiện.

Các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện phổ biến hiện nay

Sản xuất con dấu

Sản xuất con dấu là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP như sau: 

“Sản xuất con dấu có hình Quốc huy nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, con dấu có hình biểu tượng, con dấu không có hình biểu tượng theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu.”

Theo đó, con dấu được chia ra làm nhiều loại; chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Công an mới có quyền sản xuất con dấu in Quốc huy nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam và con dấu in hình Công an hiệu. Chỉ cơ sở kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng mới có quyền sản xuất con dấu in hình Quận hiệu, trừ các cơ sở kinh doanh hoạt động trước khi Nghị định 96/2016/NĐ-CP có hiệu lực.

Kinh doanh sản xuất con dấu là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Kinh doanh sản xuất con dấu là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Tại điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP các cơ sở kinh doanh dịch vụ sản xuất con dấu phải được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo những quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Hoạt động sản xuất con dấu có thể kinh doanh dưới hình thức hộ gia đình, không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp.

Người chịu trách nhiệm pháp lý về an ninh, trật tự của cơ sở ngành nghề đầu tư có điều kiện phải không thuộc vào các trường hợp đã được quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Hơn nữa, cơ sở sản xuất con dấu phải đáp ứng được các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, giấy chứng nhận về an ninh, trật tự được cấp bởi cơ quan Công an có thẩm quyền.

Dịch vụ cầm đồ 

Dịch vụ cầm đồ là một trong số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP như sau:

“Kinh doanh dịch vụ cho vay tiền mà người vay tiền phải có tài sản hợp pháp mang đến cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ để cầm cố.”

Để kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chủ kinh doanh phải đảm bảo đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Có giấy phép kinh doanh: Cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần phải đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc đăng ký thành lập công ty.
 • Đáp ứng được điều kiện phòng cháy chữa cháy: Cơ sở kinh doanh cần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định tại nghị định 136/2020/NĐ-CP về hướng dẫn phòng cháy chữa cháy.
 • Đảm bảo an ninh, trật tự: Cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự chung và riêng của ngành theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng được các điều kiện để kinh doanh
Dịch vụ cầm đồ phải đáp ứng được các điều kiện để kinh doanh

Ngoài những yêu cầu chung trong cẩm nang nghề nghiệp trên thì cơ sở cầm đồ cần đáp ứng thêm điều kiện sau:

 • Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự tại cơ sở kinh doanh cầm đồ cần phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại xã, phường, thị trấn – nơi đăng ký đặt địa điểm kinh doanh.
 • Trong thời gian 5 năm liền kề trước khi đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự không bị cơ quan chức năng xử phạt về các hành vi: Chống người thi hành công vụ, cho vay nặng lãi, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, trộm cắp, chiếm giữ trái phép tài sản,..

Hành nghề luật sư 

Luật sư là một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, liên quan đến lĩnh vực pháp luật. Do đó, để hành nghề luật sư thì cần phải đáp ứng đủ những điều kiện sau: 

 • Có bằng cử nhân Luật: các cá nhân phải tốt nghiệp khoa luật của trường Đại học hay các trường Luật.
 • Có bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Luật sư: Lớp học này sẽ phải được đăng ký ở Học viện tư pháp, học trong vòng 12 tháng. Nếu vượt qua kỳ thi tốt nghiệp tại Học viện tư pháp thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp lớp Luật sư.
 • Thực tập tại Tổ chức hành nghề Luật sư: Các cá nhân bắt buộc phải đăng ký tập sư ở 1 tổ chức hành nghề Luật sư trong vòng 12 tháng, sau khi tốt nghiệp lớp đào tạo Luật sư.
 • Vượt qua kỳ thi kiểm tra hết tập sự: Sau khi tập sự xong, các cá nhân sẽ tham gia kiểm tra hết tập sự hành nghề Luật sư. Nếu vượt qua thì sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Gia nhập đoàn Luật sư và cấp thẻ hành nghề Luật sư: Các cá nhân vượt qua kỳ kiểm tra tập sự sẽ làm hồ sơ theo quy định để cấp chứng chỉ hành nghề Luật sư do Bộ tư pháp cấp phép. Sau đó xin gia nhập một Đoàn Luật sư và xin cấp thẻ hành nghề Luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp.
Thẻ hành nghề luật sư đối với cá nhân sau khi hoàn thành các điều kiện
Thẻ hành nghề luật sư đối với cá nhân sau khi hoàn thành các điều kiện
 • Hành nghề Luật sư: Sau khi hoàn thành đủ các điều kiện và được cấp thẻ hành nghề thì Luật sư sẽ lựa chọn tổ chức hành nghề, hoặc lựa chọn hành nghề với tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, Luật sư phải đăng ký hành nghề với Sở tư pháp tại địa phương nơi hành nghề.

Hành nghề công chứng viên

Công chứng viên cũng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, người được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Luật công chứng và được quản lý chặt chẽ dưới Bộ Tư pháp. Người hành nghề công chứng viên được xem như công chức nhưng không nhận lương từ nhà nước, mà hành nghề với tư cách tự do.

Theo pháp luật Việt Nam, để hành nghề công chứng, người đó phải là công nhân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, tuân thủ các Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt để được xem xét, bổ nhiệm. 

Công chứng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Công chứng là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Vì đây là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nên cần phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cử nhân luật.
 • Có thời gian công tác pháp luật tại các cơ quan, tổ chức sau khi có bằng cử nhân luật từ 05 năm trở lên.
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng theo các quy định tại Điều 9 của Luật Công chứng (2014), hoặc hoàn thành xong khóa bồi dưỡng nghề công chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật công chứng (2014).
 • Vượt qua bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng và được cấp giấy chứng nhận kết quả tập sự.
 • Đảm bảo được sức khỏe để hành nghề công chứng và không rơi vào các trường hợp bị hạn chế ở Điều 13 Luật công chứng (2014).

Dịch vụ kiểm toán 

Dịch vụ kiểm toán là một trong những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, người có đủ các điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký hành nghề kiểm toán:

Dịch vụ kiểm toán cần phải đáp ứng một số yêu cầu của pháp luật
Dịch vụ kiểm toán cần phải đáp ứng một số yêu cầu của pháp luật
 • Là kiểm toán viên: có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự, phẩm chất đạo đức tốt; có trách nhiệm với công việc, liêm khiết, trung thực và khách quan. Có bằng tốt nghiệp đại học trở nên thuộc các chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán,…Và phải có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ tài chính.
 • Thời gian làm thực tế kiểm toán đủ 36 tháng trở lên.
 • Đủ giờ cập nhật các kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính. 
 • Có hợp đồng làm lao động làm toàn thời gian tại các doanh nghiệp kiểm toán.

Dịch vụ chứng khoán

Là một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nên chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được cấp cho cá nhân đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật chứng khoán và khoản 1 Điều 213 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: 

 • Cá nhân phải có đủ năng lực hành vi nhân sự; không thuộc các trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị cấm hành nghề chứng khoán theo yêu cầu của pháp luật.
 • Có trình độ từ bậc đại học trở lên.
 • Đầy đủ chuyên môn về chứng khoán.
 • Vượt qua kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán tương ứng với loại chứng chỉ hành nghề đề nghị cấp. Người nước đã có chứng chỉ hành nghề hoặc có chứng chỉ chuyên môn vẫn phải vượt qua kỳ thi sát hạch pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Việt Nam.
 • Có những chứng chỉ về chuyên môn chứng khoán theo quy định của pháp luật.
Cá nhân được hành nghề chứng khoán khi đã có chứng chỉ
Cá nhân được hành nghề chứng khoán khi đã có chứng chỉ

Dịch vụ bảo hiểm

Dịch vụ bảo hiểm là một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chỉ có người đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật mới có thể kinh doanh dịch vụ bảo hiểm.

Đối với các nhân hoạt động dịch vụ bảo hiểm phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Là công dân Việt Nam và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
 • Đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm của cơ sở được Bộ tài chính cấp. Tại đó, Bộ tài chính sẽ quy định về chương trình, nội dung, hình thức cũng như việc cấp chứng chỉ.
Dịch vụ bảo hiểm là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Dịch vụ bảo hiểm là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đối với tổ chức muốn hoạt động trong ngành nghề dịch vụ bảo hiểm thì phải đăng ký hoạt động hợp pháp và các cá nhân trong tổ chức phải đáp ứng các điều kiện trên.

Lưu ý là các cá nhân đã được cấp chứng chỉ nhưng không hoạt động trong thời hạn 03 năm liên tục thì phải thi chứng chỉ mới trước khi hoạt động dịch vụ bảo hiểm.

Kết luận

Trên đây là những thông tin mà Chọn Trường chia sẻ về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Mỗi ngành nghề đầu tư kinh doanh sẽ có những điều kiện riêng, nếu muốn kinh doanh bạn cần tìm hiểu kỹ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Và cần phải xem hoạt động kinh doanh của mình có nằm trong danh sách các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hay không. Hy vọng bài viết sẽ đem đến những thông tin hữu ích cho bạn.

Những ngành nghề đang thừa nhân lực – Bạn có trong số này?
Những ngành nghề đang thừa nhân lực – Bạn có trong số này?

Chọn Ngành Nghề 08-03-2023

Những ngành nghề đang thừa nhân lực hiện nay trong xã hội ngày càng trở nên phổ biến. Để có thể đưa ra được lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn hơn trong tương lai bạn cần biết đến những ngành nghề này. Bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi học để tránh tình trạng thất nghiệp sau khi ra trường. Cùng chúng tôi  tìm hiểu chi tiết về các ngành đang thừa nhân lực qua bài viết dưới đây.

Học các ngành làm cho nhà nước – Không lo thiếu việc
Học các ngành làm cho nhà nước – Không lo thiếu việc

Chọn Ngành Nghề 12-03-2023

Các ngành làm cho nhà nước vẫn luôn được nhiều bạn học sinh và phụ huynh quan tâm đến trong quá trình chọn ngành học cũng như chọn công việc trong tương lai. Vậy hiện nay có những ngành làm việc cho nhà nước nào? Học trường gì để có thể làm việc được trong nhà nước? Câu trả lời sẽ có ngay từ thông tin tại bài viết dưới đây!

Top 9 các ngành nghề phù hợp với nam – Nên chọn ngành nào?
Top 9 các ngành nghề phù hợp với nam – Nên chọn ngành nào?

Chọn Ngành Nghề 17-02-2023

Đâu là các ngành nghề phù hợp với nam là thắc mắc của rất nhiều bạn đang loay hoay tìm kiếm nghề nghiệp phù hợp với bản thân cũng như chưa nhận thức được thế mạnh của bản thân. Để giúp bạn có thể giải đáp thắc mắc cũng như lựa chọn được ngành nghề phù hợp với mình, bài viết hôm nay chia sẻ đến bạn top 9 ngành phù hợp nhất đối với nam.