logo
show menu icon cancel

Tra cứu thông tin các trường đại học lấy 26 điểm năm 2022

Đăng ngày: 27-06-2023

Bạn đang có thắc mắc về việc lựa chọn một trường đại học chất lượng và uy tín ở Hà Nội với mức điểm 25 điểm. Dưới đây là một bài viết từ Chọn Trường giới thiệu thông tin chi tiết về các trường đại học lấy 26 điểm. Tham khảo ngay!

icon mục lục Mục lục

hiển thị mục lục

TOP các trường đại học lấy 26 điểm hiện nay    

Để giúp các bạn học sinh có thể lựa chọn được trường học phù hợp với tổ hợp môn thi, khối thi của mình, chúng tôi đã tìm hiểu và tổng hợp được danh sách các trường đại học lấy 26 điểm theo từng khối. Xem ngay!

26 điểm khối A nên chọn trường nào để theo học?

Trường lấy 26 điểm khối A trên cả nước theo tổng hợp của chúng tôi rất đa dạng. Cụ thể từng khu vực Bắc, Trung, Nam như sau:

các trường đại học lấy 26 điểm
26 điểm khối A nên chọn trường nào để theo học?

Miền Bắc

26 điểm nên chọn trường nào? Dưới đây là danh sách các trường đại học lấy 26 điểm ở miền Bắc có điểm chuẩn thuộc khối A tầm 26 điểm:

 • Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA): Năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội có 38 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 22.53 đến 25.95 điểm.

 • Đại học Kinh tế quốc dân (KHA): Năm 2022, Đại học Kinh tế quốc dân có 4 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 26 điểm.

 • Đại học Ngoại thương (FTU): Năm 2022, Đại học Ngoại thương có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 23.5 điểm.

 • Học viện Ngoại giao Việt Nam (HQT): Năm 2022, Học viện Ngoại giao Việt Nam có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 25.65 đến 26 điểm.

 • Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (HYD): Năm 2022, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam là một trong các trường đại học lấy 26 điểm có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 23.9 điểm.

Miền Trung:

 • Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 30 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 14.5 đến 26 điểm.

 • Đại học Duy Tân (DDT) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 37 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 14.5 đến 22.5 điểm.

 • Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (DDQ) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 16 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 23 đến 26 điểm.

 • Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 11 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 14.5 điểm.

 • Đại học Luật - Đại học Huế (DHA) - Huế: Năm 2022, đây thuộc một trong các trường đại học lấy 26 điểm có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 19 điểm.

Miền Nam:

26 điểm khối a1 nên chọn trường nào
26 điểm khối A nên chọn trường nào ở khu vực miền Nam?
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - TPHCM: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn là 23.5 điểm.
 • Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 14 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 22 đến 26 điểm.

 • Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 9 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 23.1 đến 25.15 điểm.

 • Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 53 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 15 đến 19 điểm.

 • Đại học Khoa học Tự nhiên - TPHCM: Năm 2022, có 18 ngành tuyển sinh thuộc khối A, A00 với điểm chuẩn từ 17.5 đến 24.5 điểm.

Tìm hiểu các trường đại học lấy 26 điểm khối B

Vậy thì 26 điểm khối B nên chọn trường nào? Sau khi tham khảo các trường đào tạo lấy 26 điểm khối A, chúng tôi cũng đã cập nhật chi tiết thông tin tư vấn chọn trường học khối B bao gồm:

26 điểm thi trường gì
Tìm hiểu các trường đại học lấy 26 điểm khối B

Miền Bắc:

 • Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) - Hà Nội: Năm 2022, có 8 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 22.53 đến 23.2 điểm.

 • Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam (HYD) - Hà Nội: Năm 2022, có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 20.5 đến 25.05 điểm.

 • Đại học Hàng Hải Việt Nam (HHA) - Hải Phòng: Năm 2022, có 3 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 19.5 đến 21.5 điểm.

 • Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (KCN) - Hà Nội: Năm 2022, đây chính là một trong danh sách các trường đại học lấy 26 điểm có 7 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 22.5 đến 24.5 điểm.

 • Đại học Y Hà Nội (YHB) - Hà Nội: Năm 2022, có 10 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 19 đến 25.8 điểm.

Miền Trung:

 • Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng (DDK): Năm 2022, có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 22.25 đến 22.3 điểm.

 • Đại học Duy Tân (DDT) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 9 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 14.5 đến 22.5 điểm.

 • Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (KTD): Năm 2022, có 11 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn là 14.5 điểm.

 • Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS: Trong các trường đại học lấy 26 điểm, đại học sư phạm Đà Nẵng có 10 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 15.9 đến 24.15 điểm.

 • Đại học Sư Phạm - Đại học Huế: Năm 2022, có 7 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 15 đến 23.65 điểm.

Miền Nam:

26 điểm khối b nên chọn trường nào
Tìm hiểu các trường đại học lấy điểm chuẩn 26 điểm khối B ở Miền Nam
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - TPHCM: Năm 2022, có 3 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 22.5 đến 25.5 điểm.
 • Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn là 15 điểm.

 • Đại học Khoa học Tự nhiên - TPHCM: Năm 2022, có 17 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 17.5 đến 24.5 điểm.

 • Đại học Quốc tế - TPHCM: Năm 2022, đây là một trong các trường đại học lấy 26 điểm có 8 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 18 đến 22 điểm.

 • Đại học Tôn Đức Thắng (DTT) - Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 4 ngành tuyển sinh thuộc khối B với điểm chuẩn từ 22 đến 23 điểm.

Với mức điểm 26 khối C nên đăng ký trường đại học nào?

Tiếp nối nội dung bên trên, để giúp các bạn giải đáp thắc mắc 26 điểm khối C nên chọn trường nào, ngay sau đây là danh sách các trường đào tạo lấy mức điểm chuẩn 26 điểm cho tổ hợp môn thi khối C.

26 điểm khối c00 nên chọn trường nào
Với mức điểm 26 khối C nên đăng ký trường đại học nào?

Miền Bắc:

 • Đại học khoa học xã hội và nhân văn (QHX) - Hà Nội: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 25.5 điểm.

 • Đại học Hàng Hải Việt Nam (HHA) - Hải Phòng: Năm 2022, có 4 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 15.5 điểm.

 • Đại học Luật Hà Nội (HLU) - Hà Nội: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 24.5 điểm.

 • Học viện Tòa án (HTA) - Hà Nội: Năm 2022, đây là một trường trong số các trường đại học lấy 26 điểm có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 26 điểm.

 • Đại học Công nghiệp Hà Nội (DCN) - Hà Nội: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 25.25 điểm.

Miền Trung: 

 • Đại học Duy Tân (DDT) - Đà Nẵng: Năm 2022, có 12 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 14.5 đến 17.5 điểm.

 • Đại học Luật - Đại học Huế (DHA) - Huế: Năm 2022, có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 19 điểm.

 • Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng (DDS) - Đà Nẵng: Năm 2022, trường cũng thuộc các trường đại học lấy 26 điểm có 19 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 15.3 đến 25.75 điểm.

 • Đại học Sư Phạm - Đại học Huế (DHS) - Huế: Năm 2022, có 10 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 15 đến 25.25 điểm.

 • Đại học Công nghiệp Vinh (DCV) - Nghệ An: Năm 2022, có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 14.5 đến 19.5 điểm.

Miền Nam:

26 điểm khối c nên chọn trường nào
Với mức điểm 26 khối C nên đăng ký trường đại học nào ở Miền Nam?
 • Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - TPHCM: Năm 2022, có 13 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 20.5 đến 25.5 điểm.
 • Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 25 điểm.

 • Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn là 15 điểm.

 • Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - Hồ Chí Minh: Năm 2022, trong danh sách các trường đại học lấy 26 điểm, Đại học quốc tế Sài Gòn có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 17 đến 18 điểm.

 • Đại học Tôn Đức Thắng (DTT) - Hồ Chí Minh: Năm 2022, có 3 ngành tuyển sinh thuộc khối C, C00 với điểm chuẩn từ 22 đến 25.3 điểm.

Các trường lấy 26 điểm khối D hiện nay

26 điểm khối D nên chọn trường nào phù hợp? Câu trả lời sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Mời bạn tìm hiểu và lựa chọn.

26 điểm khối d nên chọn trường nào
Các trường lấy 26 điểm khối D hiện nay
 • Đại học Bách khoa Hà Nội (BKA) - Hà Nội: Năm 2022, có 10 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 22.56 đến 24.85 điểm.
 • Đại học khoa học xã hội và nhân văn (QHX) - Hà Nội: Năm 2022, có 17 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 22.5 đến 24.5 điểm.

 • Đại học Ngoại thương (FTU) - Hà Nội: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn là 23.5 điểm.

 • Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội: Năm 2022, có 29 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 17.5 đến 25 điểm.

 • Đại học Hà Nội: Năm 2022, đây cũng chính là một trong các trường đại học lấy 26 điểm có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn là 24.5 điểm.

 • Đại học Kiến trúc Hà Nội: Năm 2022, có 15 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 21 đến 25 điểm.

 • Đại học Luật hà Nội: Năm 2022, có 2 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 19.9 đến 24.3 điểm.

 • Đại học Ngoại ngữ - Đại học quốc gia Hà Nội: Năm 2022, có 1 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn là 24.86 điểm.

 • Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội: Năm 2022, có 8 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn là 20 điểm.

 • Trường Quản trị Kinh doanh - Đại học Quốc Gia Hà Nội: Năm 2022, có 4 ngành tuyển sinh thuộc khối D, D00, D01 với điểm chuẩn từ 20.

Kết luận  

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết Chọn Trường tổng hợp cho bạn về danh sách các trường đại học lấy 26 điểm. Hy vọng bài viết trên đây của chúng tôi sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn học sinh và phụ huynh khi lựa chọn ngôi trường để học tập và rèn luyện. Cảm ơn bạn đã đón đọc!

Các trường Đại học Thái Nguyên: Trường thành viên và Ngành học
Các trường Đại học Thái Nguyên: Trường thành viên và Ngành học

Trường Đại Học 25-03-2023

Dưới đây là danh sách các trường đại học Thái Nguyên nổi trội được chúng tôi tổng hợp. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu và lựa chọn cho mình một trường học khu vực này thì đừng bỏ qua nhé. Hiện nay, thị trường lao động có tính cạnh tranh cao, vậy nên để gặt hái được thành công, bạn cần xác định mục tiêu của bản thân từ sớm.

Điểm danh các trường đại học tuyển thẳng học sinh giỏi tỉnh mới nhất
Điểm danh các trường đại học tuyển thẳng học sinh giỏi tỉnh mới nhất

Trường Đại Học 12-07-2023

Các trường đại học tuyển thẳng học sinh giỏi tỉnh đang được rất nhiều bạn trẻ tìm kiếm. Trong những năm gần đây, việc đưa học sinh giỏi trực tiếp vào đại học đã trở thành một xu hướng phổ biến. Điều này mang lại nhiều cơ hội học tập và phát triển cho các tài năng trẻ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ liệt kê các trường đại học mới nhất mà bạn có thể theo học. Cùng tìm hiểu nhé.

Top các trường Đại học ở Hà Nội điểm thấp các sĩ tử nên biết
Top các trường Đại học ở Hà Nội điểm thấp các sĩ tử nên biết

Trường Đại Học 08-02-2023

Trong năm 2023, các trường Đại học, Cao đẳng chưa công bố tiêu chí xét tuyển cũng như công bố điểm chuẩn để vào trường. Vì vậy, dưới đây sẽ là những thông tin về các trường Đại học ở Hà Nội điểm thấp năm 2023 nhằm để các bạn học sinh tham khảo.